Kódování

Vzhledem k tomu, že je výroba www stránek (nebo obecně programování) jednou z mých zálib, budu se na této stránce snažit vystavovat různé odkazy na stránky zabývající se webdesignem, různé postřehy či pomůcky, prostě všechno, co mě v této oblasti nějak zaujme a budu se domnívat, že by bylo vhodné o tom informovat.

Nehodlám se zabývat popisem HTML značek, CSS definicemi a podobně. Na toto téma toho již bylo napsáno hodně a bylo by to jen nošení dříví do lesa. Spíše bych se chtěl zaměřit na řešení konkrétních problémů.

Tvorba webu není mojí profesí, ale spíše jen jedním z koníčků, nicméně i přesto se snažím vytvářet webové stránky tak, aby byly XHTM 1.0 Strict validní a aby pokud možno dodržovaly alespoň základní pravidla přístupnosti. Ukázky mých prací naleznete v odkazech.

Různé zdroje

Pro studium tvorby webu je asi nejlepší použít stránky Jak psát web a pro studium CSS se dají využít stránky Wellstyled. Rovněž doporučuji číst různé články na webu (například na serveru Interval.cz). Některé konkrétní postupy řešení různých problémů jsou popsány na stránkách CSS Knihovna.

Rozhodně by Vám rovněž neměl uniknout překlad jednoho podstatného dokumentu konsorcia W3C. Je jím XHTML™ 1.0 Rozšířitelný hypertextový značkovací jazyk (druhé vydání), jehož překladatelem je Jiří Hrazdil.

Pomůcky

Jako první bych chtěl uvést stránku bezpečné barvy pro web, kterou jsem sám naprogramoval při studiu PHP. Nebylo to až tak moc složité. Původně jsem měl problém s převodem desítkového čísla na jeho hexadecimální vyjádření tak, aby bylo na dva znaky, ale pak jsem si přečetl chytrou knížku (Jiří Kosek: PHP - Tvorba interaktivních internetových aplikací) a po několika neuspěšných pokusech jsem na to přišel.

Vytvořil jsem si následující funkci:

function MyHex($color,$smallfnt = False)
{
  if ($smallfnt) { return SPrintf("%02x",$color); }
  else { return SPrintf("%02X",$color); };
}

Nepovinný parametr $smallfnt určuje, zda se má hexadecimální hodnota vypsat velkými nebo malými písmeny (při zapisování hodnoty CSS používám malá písmena).

Když už je zmínka o barvách, tak asi nemohu opomenout barevná schémata od Petra Staníčka (Pixy).

Rovněž bych rád uvedl odkaz na aplikaci, která umožňuje kontrolovat kontrast barev textu a pozadí stránky (prvku) ze serveru Sova v síti.

Návody, postupy

Validátory

Myslím si, že několik odkazů na pár validátorů by na této stránce nemělo rozhodně chybět.

Rozhodně by tady měl být uveden odkaz na Markup Validation Service od konsorcia W3C a CSS Validation Service od stejných autorů. Dále bych rád upozornil na WDG HTML Validator a na CSSCheck od Web Design Group, které Vám mohou pomoci při kontrole syntaktických nebo logických chyb v kódu.

Někoho by mohl rovněž zajímat validátor RSS zdrojů (já jsem jej využil při generování RSS pro novinky na našich firemních stránkách). Našel jsem FEED Validator jehož autory jsou Mark Pilgrim a Sam Ruby a který se mi z těch nalezených jevil jako nejlepší.

Velice zajímavý nástroj, sloužící hlavně pro kontrolu velikosti stránek, počtu http požadavků, atd. se jmenuje Web Page Analyzer.


Přeskočit na obsah