Prohlášení přístupnosti

Webové standardy

Moje webové stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti. Snaží se splňovat všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0 a podle zásad projektu Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých Blind Friendly Web.

Technické zpracování

Všechny zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče (většinou v menu prohlížeče - Zobrazit - Velikost textu). Vzhledem k použité technologii XHTML 1.0 Strict a zachování sémantické správnosti a kvalitní struktury textů je web dostupný i v alternativních prohlížečích (textové prohlížeče, hlasové čtečky a podobně). Grafický vzhled webu je vytvořen pomocí kaskádových stylů CSS.

Tisk webu

Součástí webových stránek je i styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (typicky ikonka tiskárny v navigační liště prohlížeče nebo přes navigační menu Soubor - Tisk). Na každé stránce je k dispozici odkaz Vytisknout, k jeho použití je ovšem nutné mít zapnutou podporu Javascriptu v prohlížeči. Netisknou se:

  • navigační nabídka,
  • postranní navigační panel (je-li přítomen),
  • obrázky na pozadí.

Klávesové zkratky

Pro základní navigační prvky mé webové prezentace jsou k dispozici následující klávesové zkraty (neboli accesskey).

  • [alt + 0] - toto prohlášení o přístupnosti
  • [alt + 1] - skočí na záčatek navigace webem
  • [alt + 2] - skočí na textový obsah aktuální stránky
  • [alt + 3] - úvodní stránka webu
  • [alt + 4] - stránka Ego
  • [alt + 5] - stránka Kontakty

Uvedené zkratky jsou platné pro operační systém Windows, v jiných systémech se může lišit klávesová zkratka (například pro počítače Mac platí ctrl + acceskey).

Kontakt

Pokud objevíte na této prezentaci jakýkoliv problém, který by bránil její maximální přístupnosti, informujte mě na níže uvedené emailové adrese, pokusím se tyto nedostatky odstranit.


Přeskočit na obsah