Bezpečné barvy pro web

Bezpečným barvám se říká podle toho, že se na všech zařízeních s podporou 256 barev (bitová hloubka 8) zobrazí správně.

Dříve to byly starší monitory, nyní jsou to mnohé mobily a kapesní zařízení. Pokud je zadána jiná než bezpečná barva, pak se zařízení snaží trefit nejbližší bezpečnou barvu (nějakým výpočetním algoritmem, který je mi neznámý).

Tato stránka by měla být korektně zobrazena jen v prohlížečích se zapnutou podporou stylů CSS, protože nastavení barev buňek v tabulce je řešeno nastavením barvy pozadí pomocí CSS. Bez zapnutých stylů budou vidět jen hodnoty barev.

Tabulka bezpečných barev pro web

  #000000   #000033   #000066   #000099   #0000CC   #0000FF
  #003300   #003333   #003366   #003399   #0033CC   #0033FF
  #006600   #006633   #006666   #006699   #0066CC   #0066FF
  #009900   #009933   #009966   #009999   #0099CC   #0099FF
  #00CC00   #00CC33   #00CC66   #00CC99   #00CCCC   #00CCFF
  #00FF00   #00FF33   #00FF66   #00FF99   #00FFCC   #00FFFF
  #330000   #330033   #330066   #330099   #3300CC   #3300FF
  #333300   #333333   #333366   #333399   #3333CC   #3333FF
  #336600   #336633   #336666   #336699   #3366CC   #3366FF
  #339900   #339933   #339966   #339999   #3399CC   #3399FF
  #33CC00   #33CC33   #33CC66   #33CC99   #33CCCC   #33CCFF
  #33FF00   #33FF33   #33FF66   #33FF99   #33FFCC   #33FFFF
  #660000   #660033   #660066   #660099   #6600CC   #6600FF
  #663300   #663333   #663366   #663399   #6633CC   #6633FF
  #666600   #666633   #666666   #666699   #6666CC   #6666FF
  #669900   #669933   #669966   #669999   #6699CC   #6699FF
  #66CC00   #66CC33   #66CC66   #66CC99   #66CCCC   #66CCFF
  #66FF00   #66FF33   #66FF66   #66FF99   #66FFCC   #66FFFF
  #990000   #990033   #990066   #990099   #9900CC   #9900FF
  #993300   #993333   #993366   #993399   #9933CC   #9933FF
  #996600   #996633   #996666   #996699   #9966CC   #9966FF
  #999900   #999933   #999966   #999999   #9999CC   #9999FF
  #99CC00   #99CC33   #99CC66   #99CC99   #99CCCC   #99CCFF
  #99FF00   #99FF33   #99FF66   #99FF99   #99FFCC   #99FFFF
  #CC0000   #CC0033   #CC0066   #CC0099   #CC00CC   #CC00FF
  #CC3300   #CC3333   #CC3366   #CC3399   #CC33CC   #CC33FF
  #CC6600   #CC6633   #CC6666   #CC6699   #CC66CC   #CC66FF
  #CC9900   #CC9933   #CC9966   #CC9999   #CC99CC   #CC99FF
  #CCCC00   #CCCC33   #CCCC66   #CCCC99   #CCCCCC   #CCCCFF
  #CCFF00   #CCFF33   #CCFF66   #CCFF99   #CCFFCC   #CCFFFF
  #FF0000   #FF0033   #FF0066   #FF0099   #FF00CC   #FF00FF
  #FF3300   #FF3333   #FF3366   #FF3399   #FF33CC   #FF33FF
  #FF6600   #FF6633   #FF6666   #FF6699   #FF66CC   #FF66FF
  #FF9900   #FF9933   #FF9966   #FF9999   #FF99CC   #FF99FF
  #FFCC00   #FFCC33   #FFCC66   #FFCC99   #FFCCCC   #FFCCFF
  #FFFF00   #FFFF33   #FFFF66   #FFFF99   #FFFFCC   #FFFFFF

Tabulka odstínů šedi

  #000000   #111111   #222222   #333333
  #444444   #555555   #666666   #777777
  #888888   #999999   #AAAAAA   #BBBBBB
  #CCCCCC   #DDDDDD   #EEEEEE   #FFFFFF

Tabulka základních barev

  Black
#000000
  Navy
#000080
  Green
#008000
  Teal
#008080
  Maroon
#800000
  Purple
#800080
  Olive
#808000
  Silver
#C0C0C0
  Gray
#808080
  Blue
#0000FF
  Lime
#00FF00
  Aqua
#00FFFF
  Red
#FF0000
  Fuchsia
#FF00FF
  Yellow
#FFFF00
  White
#FFFFFF

Přeskočit na obsah


Navigace