Ego

Na této stránce najdete informace o tom, kdo jsem, co mě zajímá, atd. Prostě takové stručné představení mojí osoby.

Kdo jsem

Narodil jsem se v Brně, poslední dubnový den roku 1974 v 5 hodin ráno (je mi tedy 50 let, narozeniny budu mít za 338 dnů.). Mé jméno je Bohumír Bednařík, ale pro všechny své přátele a známé jsem Bobo.

Vzdělání/práce

Nejdříve jsem chodil do školky v Bílovicích nad Svitavou. Je to tak dávno, že si už ani pomalu nevybavuju, jak to tam probíhalo. Vím jen, že jsem neměl moc v lásce to poobědové spaní, protože se mi skoro nikdy spát nechtělo (co bych za to občas dal dnes). Asi už vím, proč tam můj syn taky nechce nikdy spát.

Pak jsem chodil na základní školu rovněž v Bílovicích nad Svitavou a taky už si pořádně nepamatuju, jak to tam probíhalo. Vím jen, že jsem studoval pouhých 8 let (devítiletky byly tenkrát už zrušený a ještě nebyly znovu obnovený).

Potom jsem vystudoval Střední odborné učiliště elektrotechnické (nyní Střední průmyslová škola Brno) na Purkyňově 97 v Brně. Studium na střední probíhalo tak, že jsem studoval tříletý učební obor (Mechanik elektronických zařízení) zakončený závěrečnou zkouškou. Vzhledem k tomu, že v druháku přišla Sametová revoluce, tak jsme po dokončení studia dostali možnost pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu (obor Provozní elektrotechnika), čehož jsem využil a zakončil tak (alespoň prozatím) své studium úspěšným složením maturitní zkoušky.

Původně jsem se po střední škole hlásil i na vysokou (konkrétně VÚT Brno), ale vzhledem k tomu, že jsem se na přijímací zkoušky příliš nepřipravoval a nejspíš i vzhledem k otmu, že jsem na to neměl buňky, tak jsem se na školu nedostal a nastoupil jsem v říjnu 1993 Vojenskou prezenční službu.

V současné době pracuji již 30. rokem ve firmě CHAPS spol. s r.o. v Brně.

Rodina/stav

Mám jednu, o dva roky starší (vdanou) sestru, která má dvě děti - Honzíka a Terezku. Pak mám ještě jednu babičku (v Praze), jednu matku, žádnýho dědečka a otce už taky nemám. Samozřejmě mám i spoustu bratranců a jednu sestřenici, ale všechny sem vypisovat nebudu (zvlášť, pokud bych měl brát v úvahu ještě i jejich rodiny).

Dne 6.5.2013 jsem se oženil a to ne jen tak obyčejně, ale na Filipínách, kde jsem si vzal za ženu moji nádhernou a strašně hodnou manželku Rocelyn. Náš svatební slib jsme pak potvrdili ještě v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou dne 3.5.2014.

Dne 29.11.2014 se nám narodil syn Bohumír Pedro.

Dne 8.3.2018 se nám narodila dcera Gabriela.

Moje zájmy

Poslední dobou

Poslední dobou již nemám na mé předchozí aktivity tolik času (tvorba WWW, programování, apod.), protože se musím věnovat mé rodině a hlavně práci. Nicméně si to užívám a poměrně často vyrážíme s manželkou a teď i se synem a dcerou na pěší procházy v okolí Bílovic nebo občas jedeme i někam na výlet autem (v poslední době nás zaujaly návštěvy "blízkých" rozhleden).

IDOS Compact

Jako jediného zástupce z mých výtvorů bych uvedl upravený styl pro novvý IDOS. Většina uživatelů nového IDOS si stěžovala na to, že je nový design moc roztahaný, tak jsem styl upravil do mírně "zhuštěné podoby", přidal tmavý režim (vypínatelný) a styl je pak dostupný na následujícím odkazu:

Pro použití stylu doporučuji nainstalovat rozšíření prohlížeče s názvem Stylus, dostupné například na následujících adresách:

Více informací na stránkách autorů Stylus.

Původně jsem styl zveřejnil na Userstyles.com (patrně stále ještě dostupný zde: https://userstyles.org/styles/175743/idos-compact - nicméně neaktualizovaný), ale vzhledem k tomu, že daný server přestal téměř fungovat (autor ho opustil a je provozován na nějakých špatně dostupných serverech, které mají strašně pomalou odezvu), rozhodl jsem se hledat jiné řešení, kterým bylo právě výše uvedené rozšíření Stylus.


Přeskočit na obsah