Popis struktury souboru menu.php

Soubor menu.php by měl obsahovat všechny položky menu a jeho podoba je následující:

    <p class="schovat"><a id="kotvanav"></a></p>
    <div id="nabidka">
      <div id="menu">
        <h2>Navigace</h2>
        <ul>
<?php
  $menuCnt = 5;
  $aMenuNames = Array(1=>"Položka1", "Položka2", "Položka3", "Položka4", "Položka5");
  $aMenuLinks = Array(1=>"index", "adresa2", "adresa3", "adresa4", "adresa5");
 
  for ($krok = 1; $krok <= $menuCnt; $krok++)
  {
    if ($menuID == $krok)
    {
?>
          <li class="menuon"><?php echo $aMenuNames[$krok];?><span class="schovat"> - zvolená stránka</span></li>
<?php
    }
    else
    {
?>
          <li><a href="<?php echo $aMenuLinks[$krok];?>.php"><?php echo $aMenuNames[$krok];?></a></li>
<?php
    };
  };
?>
        </ul>
      </div>
    </div>

Soubor deklaruje tři proměnné:

$menuCnt
definuje počet položek v menu
$aMenuNames
definuje pole názvů pro položky v menu
$aMenuLinks
definuje pole odkazů pro položky v menu

Celý proces vypsání menu je zajištěn For cyklem, ve kterém se kontroluje hodnota proměnné $menuID. Jestliže je rovna aktuálnímu indexu v cyklu, tak se položka menu označí jako aktivní (třída menuon). V opačném případě se jen vypíše položka menu.


Přeskočit na obsah


Navigace