Popis struktury souboru hdr.php

Soubor hdr.php by měl obsahovat hlavičkové údaje a jeho podoba je následující:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />
    <title><?php echo $pgTitle;?></title>
    <meta name="author" content="All: Bohumir Bednarik, e-mail: bobocop(zavinac)seznam(tecka)cz" />
    <meta name="keywords" content="klíčová slova" />
    <meta name="description" content="stručný popis obsahu stránek" />
    <meta name="robots" content="all,follow,index" />
    <meta name="googlebot" content="index,follow,snippet,archive" />
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" />
    <style type="text/css" media="all">@import "css/styly.css";</style>
    <style type="text/css" media="print">@import "css/styly_p.css";</style>
  </head>
 
  <body>
    <div class="zahlavi">
      <h1><?php echo $pgTitle;?></h1>
    </div>

Jak jste si jistě všimli, tak byla v této stránce použita konstrukce <?php echo $pgTitle;?>. Ta zajistí vypsání obsahu proměnné $pgTitle na dané místo ve stránce, v tomto případě do titulku a do hlavního obsahu.

Pokud budete chtít soubor použít, bude nutné vyplnit (nebo zrušit) položky keywords a description nebo k nim případně deklarovat další proměnné, aby bylo možné položky na každé stránce měnit (pokud to budete vyžadovat - já to mám všude stejné).


Přeskočit na obsah


Navigace