Novinky

Přeskočit obsah k navigaci

Všechny novinky

Struktura souboru news.txt

Soubor news.txt je strukturován do jednotlivých řádků, přičemž řádky, které mají být nadpisy, musí začínat znakem # (mřížka). Všechny další řádky až do dalšího nadpisu nebo do konce souboru budou považovány za odstavce daného nadpisu, prázdné řádky budou ignorovány. Funkce neprovádí žádné konverze znaků, takže pokud řádek obsahuje nějaké HTML tagy, použijí se tak, jako by byly zapsány přímo ve zdroji stránky.

Nejlépe celý systém pochopíte, když si stáhnete celý ukázkový projekt (archiv ZIP, velikost 12.788 B).

Nadpisy budou vloženy do tagů <h3></h3>

Text novinky může obsahovat libovolný text, včetně případných HTML značek (například odkazy Škola pro výcvik vodicích psů), ovšem s tím omezením, že všechno co bude napsáno na jednom řádku se vloží do tagů <p></p>. Počet novinek je počítán z počtu nadpisů a každá novinka musí začínat nadpisem, jinak nebude správně zobrazena. Každá novinka může obsahovat libovolný počet odstavců.

Použití funkce je následující:

require "./news.php";
GetNews($dataFile, False); //pro zobrazení prvních X
GetNews($dataFile, True); //pro zobrazení všech

Nadpis čtvrté novinky

Text této novinky se bude zobrazovat jen v případě, že bude zobrazena stránka se všemi novinkami.

Ostatní